Nume:
Firma Securitate DMD Security - Timis
E-mail:
office@dmdsecurity.ro
E-mail 2:
dandobre@dmdsecurity.ro
Telefon:
0722 442 592
Telefon 2:
0256 450 776
Fax:
0256 450 776
Website:
http://www.dmdsecurity.ro/
Adresa:
Timisoara, Str Hebe, Nr 44, Sc A, Ap 5, Jud. Timis.

Firma Securitate DMD Security - Timis

Pentru fiecare obiectiv,  analizam si proiectam solutii de securitate (prin integrarea serviciilor) in functie de necesitatile de securitate si cerintele clientului. Dimensionam adecvat necesitatea fizica, tehnologica si factorul uman implicat in scopul securizarii eficiente a obiectivului si optimizarea costurilor pentru servicii ca: Paza si Protectie, Elnet Fire,  Monitorizare si Interventie, Evaluare Risc,  Sisteme Securitate, Consultanta Securitate,  Securitate Evenimente,  Paza  VIP,  Paza Canina, Transport Valori, Paza umana

Detalii

SC DMD SECURITY îşi propune ca inca de la inceputul activitatii in anul 2005 să menţină un standard profesional ridicat cu scopul de a oferi celor mai fideli clienţi ai săi, un climat de siguranţă şi linişte. Serviciile oferite acoperă toate elementele necesare unei securităţi eficiente şi pot fi derulate pe întreg teritoriul Romaniei. Din analiza efectuată de către specialiştii noştrii asupra modului de organizare şi funcţionare a firmelor de pază şi a efectelor produse de către acestea asupra clienţilor în special, cât şi a pieţei în general, au putut fi elaborate următoarele criterii profesionale: respect reciproc, loialitate, profesionalism, evoluţie şi eficienţă.

Venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor prin furnizarea unui set de servicii integrate de securitate, care se adresează celor mai diverse categorii de beneficiari. Scopul nostru este de a împiedica prejudicierea de orice natură a clienţilor prin evaluarea şi contracararea factorilor de risc care le pot afecta afacerea sau securitatea personală, asigurând înţelegerea şi îndeplinirea totală a nevoilor acestora prin integritatea şi calitatea serviciului pe care îl oferim. 

Oferim profesionalism clienţilor noştrii prin cele mai eficiente soluţii de securitate ale obiectivelor sau locaţiilor acestora, folosind proceduri de execuţie specifice, mijloace şi echipamente de protecţie de ultimă generaţie, toate acestea dublate de un personal competent, de o înaltă ţinută morală. Dovedim o absolută integritate în comportament, în cadrul fiecărui angajament către partenerii noştrii, către clienţii şi angajaţii acestora, precum şi în comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea. Credem în importanţa construirii unor relaţii de cooperare pe termen lung cu clienţii noştrii, astfel încât să anticipăm încă din faza incipientă problemele care le-ar putea afecta afacerea sau activitatea. 

Serviciul de paza umana va fi asigurat la cel mai inalt standard de profesionalism, agentul de paza  indeplinind astfel mai multe functii si atributii, printre care:

- functia de control - acces la intrarea in obiectiv;
- functia de prevenire si identificare a situatiilor conflictuale si impiedicarea escaladarii acestora;
- functia de informare atat pentru vizitatori (clienti), cat si pentru beneficiarii serviciului de paza;
- intocmirea de rapoarte de activitate zilnice, saptamanale sau lunare si procese verbale pentru eventualele incidente;
- asigurarea unui climat sigur si propice desfasurarii activitatilor specifice in obiectiv.

Agentii de paza sunt testati si instruiti periodic atat pentru indeplinirea serviciului de paza, cat si pentru respectarea normelor de calitate si securitate in munca. Sunt dotati cu tot echipamentul necesar pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cele mai bune conditii (echipament distinctiv si de protectie, tomfa, spray iritant-lacrimogen, telefon de serviciu, statie emisie-receptie, lanterna). Au carnete de instructaj periodic pentru securitatea, sanatatea in munca si situatii de urgenta. Detaliile activitatii efective de paza si procedurile specific se vor regasi in Analiza de Risc a obiectivului si in Planul de Paza aferent.

Servicii

Serviciile pe care le oferim în domeniul sistemelor de securitate sunt diversificate şi presupun:

- Servicii de paza si protectie;

- Insotire si transport de valori;

- Garda de corp si escorta persoane;

- Ordinea si siguranta arenelor sportive;

- Servicii de consultanta in domeniu.

Oferte speciale

Tariful perceput de societatea noastră pentru serviciile pe care vi le oferim este intre 12 - 20 lei/agent/ora si este competitiv cu cel practicat de alte societăţi de pază, el fiind negociabil , având la bază, în principal, următoarele elemente:
- specificul obiectivului determinat de zona în care este amplasat , amenajările de securitate existente la acesta, specificul activităţilor şi valorilor care se produc, depozitează sau manipulează , legăturile cu vecinii şi de afaceri etc;
- gradul de securitate pe care doriţi să-l realizaţi la obiectiv;
- numărul de agenţi de pază necesari la obiectiv şi cantitatea de mijloace ( materiale, aparatură, mijloace de autoapărare, uniforme) ce trebuie alocate şi condiţiile de risc profesional pentru aceştia;
- sistemul de intervenţie şi sprijin dorit de dumneavoastră;
- durata totala a contractului.

© 2015 Copyright by firme-securitate.com